LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 51 NĂM 2015

 • 12/15/2015 7:59:24 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 51 NĂM 2015 ( Từ ngày 14/12/2015 đến ngày 20/12/2015)

THỨ

NGÀY

BUỐI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ 2

14/12

- 7h30 Dự tổng kết Cụm thi đua số 4 tại Sở NN&PTNT(Anh Văn PVT+Phòng TC-HC)

- 13h30 Dự tổng kết Cụm thi đua số 4 tại Sở NN&PTNT(Anh Văn PVT+Phòng TC-HC)

Thứ 3

15/12

- 8h00 Phòng CNTT&CSDL Tổng kết công tác năm 2015(LĐV+T/p TC-HC+T/p KH-TC+toàn thể CBVC phòng CNTT&CSDL)

- 14h00 Phòng Nghiên cứu QHKT Tổng kết công tác năm 2015(LĐV+T/p TC-HC+T/p KH-TC+toàn thể CBVC phòng NC.QHKT)

Thứ 4

16/12

- 8h00 TT.TV-KTXD tổng kết công tác năm 2015(LĐV+T/p TC-HC+T/p KH-TC+toàn thể CBVC TT TV-KTXD)

 

- 14h00 TT.ĐC-TN tổng kết công tác năm 2015(LĐV+T/p TC-HC+T/p KH-TC+toàn thể CBVC TT.ĐC-TN)

 

Thứ 5

17/12

- 8h00 TT.QHKT2 tổng kết công tác năm 2015(LĐV+T/p TC-HC+T/p KH-TC+toàn thể CBVC TT.QHKT2)

 

- 14h00 TT.QHKT1 tổng kết công tác năm 2015(LĐV+T/p TC-HC+T/p KH-TC+toàn thể CBVC TT.QHKT1)

 

Thứ 6

18/12

- 8h00 TT.GSQLDA tổng kết công tác năm 2015(LĐV+T/p TC-HC+T/p KH-TC+toàn thể CBVC TT.GSQLDA)

 

- 14h00 TT.TĐ&BĐ tổng kết công tác năm 2015(LĐV+T/p TC-HC+T/p KH-TC+toàn thể CBVC TTTĐ&BĐ)

 

Thứ 7

19/12

- 8h00 Phòng TC-HC Tổng kết công tác năm 2015(LĐV+T/p KH-TC+toàn thể CBVC phòng TC-HC)

 

- 14h00 Phòng KH-TC Tổng kết công tác năm 2015(LĐV+T/p TC-HC +toàn thể CBVC phòng KH-TC)

C.Nhật 20/12

 

 

 

 

LƯU Ý NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG TUẦN:                

- Các đơn vị nộp báo cáo tổng kết về phòng KH-TC tổng hợp báo cáo Tổng kết Viện năm 2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2016

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/