LỊCH TRỰC TẾT BÍNH THÂN 2016

 • 2/3/2016 3:22:04 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In
LỊCH TRỰC TẾT BÍNH THÂN 2016 Từ ngày 06/02/2016 (28 Tết) Đến ngày 14/02/2016 ( 7 Tết)

S TT

Trực đơn vị

Thời gian trực

Trực Lãnh đạo

Trực lái xe

I

TT TVKT XD

 

 

 

1

2

3

4

Trần Văn Hùng

Ng Đức Tùng

Lê Thiện Thắng

Bùi ánh Dương

Từ 7h30 ngày 06/02/2016 (28 Tết) Đến 7h30 ngày 07/02/2016 (29 Tết)

Đ/c

Phan Lê             Quang

Đ/c Đại

36B 2088

II

Phòng TC-HC

 

 

 

1

2

3

Hà Văn Ngọ

Lê Tất Thành

Nguyễn Đăng Tuấn

Từ 7h30 ngày 07/02/2016 (29 Tết) Đến 7h30 ngày 08/02/2016 (01 Tết)

Đ/c

Nguyễn Huy Văn

Đ/c Sóng

36M 002.91

III

Phòng KH-TC

 

 

 

1

2

3

Trần Thị Thủy

Nguyễn Cao Long

Dương Thị Ngọc

Từ 7h30 ngày 08/02/2016 (01 Tết) Đến 7h30 ngày 09/02/2016 (02 Tết)

Đ/c

Lê Thế Thiệp

Đ/c Đại

36B 2088

IV

TT QH-KT2

 

 

 

1

2

3

Lê Hồng Nguyên

Ng Thành Trung

Nguyễn Văn Minh

Từ 7h30 ngày 09/02/2016 (02 Tết) Đến 7h30 ngày 10/02/2016 (03 Tết)

Đ/c

Phan Lê Quang

Đ/c Sóng

36M 002.91

V

TT QH-KT1

 

 

 

1

2

3

Ngô Ngọc Thực

Nguyễn Hoài Nam

Nguyễn Văn Đồng

Từ 7h30 ngày 10/02/2016 (03 Tết) Đến 7h30 ngày 11/02/2016 (04 Tết)

Đ/c

NguyễnVăn Tùng

Đ/c Đại

36B 2088

VI

Phòng NCQH&KT

 

 

 

1

2

3

Phạm Xuân Na

Lê Hồng Văn

Ng Mạnh Hùng

Từ 7h30 ngày 11/02/2016 (04 Tết) Đến 7h30 ngày 12/02/2016 (05 Tết)

Đ/c

Lê Thế Thiệp

Đ/c Sóng

36B 002.91

VII

TTâm  TĐ & BĐ

 

 

 

1

2

3

Đỗ Đình Huy

Trần Đình Thụ

Trần Văn Tuấn

Từ 7h30 ngày 12/02/2016 (05 Tết) Đến 7h30 ngày 13/02/2016 (06 Tết)

Đ/c

Phan Lê Quang

Đ/c Đại

36B 2088

VIII

TTTVGS & QLDA

 

 

 

1

2

3

Lý Nguyên Dũng

Nguyễn Ngọc Hải

Trịnh Song Hải

Từ 7h30 ngày 13/02/2016 (06 Tết) Đến 7h30 ngày 14/02/2016 (07 Tết)

Đ/c

Nguyễn Huy Văn

Đ/c Sóng

36M 002.91

IX

TT ĐC& TN

 

 

 

1

2

3

Nguyễn Tài Đức

Trần Đình Hanh

Lê Trọng Nhân

Từ 7h30 ngày 14/02/2016 (07 Tết) Đến 7h30 ngày 15/02/2016 (08 Tết)

Đ/c

Nguyễn Văn Tùng

Đ/c Đại

36B 2088

X

P. CNTT&CSDL

PT: 0944.541.688

Phòng CNTT & CSDL thay phiên trực tại Cung triển lãm QH-KT (9 ngày nghỉ tết). Hàng ngày báo cáo Lãnh đạo Viện phụ trách.

 

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/