LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 4 NĂM 2016

 • 1/25/2016 4:15:53 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 4 NĂM 2016 (Từ ngày 25/1/2016 đến ngày 31/1/2016)

THỨ

NGÀY

BUỐI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ 2

25/1

- 8h00 Họp giao ban Ban Lãnh đạo Viện)(Ban Lãnh đạo Viện+T/p TC-HC+T/p KH-TC+ Kế toán trưởng)

 

 

 

- 14h00 Báo cáo thẩm định các ngành QHĐT Phúc Do(LĐV+Trung tâm Tư vấn xây dựng chuẩn bị)

- 13h00 Họp tại Sở Tài nguyên Môi trường(Anh Văn PVT đi dự)

- 13h00 Họp UBND tỉnh về Giải phóng mặt bằng đường Hồ Xuân Hương thị xã Sầm Sơn(Anh Quang đi dự) 

Thứ 3

26/1

- 7h30 Dự tổng kết 5 năm và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thực hiên chỉ thị 03-CT/TW(Anh Quang PBT Đảng bộ đi dự)

- 8h00 Họp tại Sở Xây dựng về Chương trình phát triển Đô thị dọc tuyến đường Nghi Sơn Sao Vàng(Anh Tùng PVT đi dự)

- Công tác Hà Nội( Anh Thiệp VT+phòng KH-TC)

- Công tác Hà Ni (Anh Thip VT+ phòng KH-TC)

Thứ 4

27/1

 

 

 

- 14 h00 Họp Kiểm điểm Ban Lãnh đạo Viện(Hội nghị 1: Cán bộ chủ chốt toàn Viện; Hội nghị 2: Ban Lãnh đạo Viện)

Thứ 5

28/1

- 7h30 Tổng kết công tác Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa( Anh Thiệp VT đi dự)

 

 

Thứ 6

29/1

 

 

 

Họp toàn cơ quan Triển khai các công việc cuối năm 

Thứ 7

30/1

 

 

 

 

C.Nhật 31/1

 

 

 

 

LƯU Ý NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG TUẦN

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/