LỊCH TRỰC CUNG TRIỂN LÃM TẾT BÍNH THÂN 2016

 • 2/3/2016 3:30:46 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In
DANH SÁCH TRỰC TẾT BÍNH THÂN 2016 - Cung triển lãm Quy hoạch –Kiến trúc Thanh Hoá. Từ ngày 06/02/2016 (28 Tết) Đến ngày 14/02/2016 ( 7Tết)

TT

Thời gian trực

Cán bộ          

1

Ngày 06/02/2016 (28 Tết)

Đ/c Huy

Đ/c Nhung

2

Ngày 07/02/2016 (29 Tết)

Đ/c Dương

Đ/c Ngọc

3

Ngày 08/02/2016 (01 Tết)

Đ/c Cường

Đ/c Thành

4

Ngày 09/02/2016 ( 02 Tết)

Đ/c Huy

Đ/c Nhung

5

Ngày 10/02/2016 ( 03 Tết)

Cả phòng

6

Ngày 11/02/2016 ( 04 Tết)

Cả phòng

7

Ngày 12/02/2016 (05 Tết)

Đ/c Dương

Đ/c Ngọc

8

Ngày 13/02/2016 (06 Tết)

Đ/c Cường

Đ/c Thành

9

Ngày 14/02/2016 ( 07 Tết)

Đ/c Huy

Đ/c Nhung

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/