VIỆN QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC THANH HOÁ

 • 12/23/2014 5:18:05 AM
 • Cập nhật bởi : Administrator
 • In

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Năm 1972, trong lúc cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của Đế quốc Mỹ đang diễn ra ác liệt, Thanh Hoá là một trong những địa danh trọng điểm bị đánh phá, phải gánh chịu sức tàn phá nặng nề của bom đạn, song với tầm nhìn xa trông rộng, dự đoán ngày chiến thắng và nhiệm vụ xây dựng khôi phục vết thương chiến tranh, xây dựng đất nước ngày một đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, Tỉnh uỷ, Uỷ ban Hành chính tỉnh Thanh Hoá đã quyết định thành lập Đoàn Quy hoạch và Điều tra đất xây dựng đồng thời ngay sau đó, ngày 22 tháng 10 năm 1973 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã có Quyết định số 1080/TC-UBTH thành lập “Viện Quy hoạch – Khảo sát – Thiết kế”  trực thuộc Ty Xây dựng Thanh Hoá (Tiền thân của Viện Quy hoạch - Kiến trúc ngày nay). Viện là trung tâm nghiên cứu Quy hoạch – Kiến trúc có chức năng: “Nghiên cứu, thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị, xã, hợp tác xã điển hình và điểm dân cư nông thôn; quy hoạch vật liệu xây dựng, khảo sát điều tra tài nguyên phục vụ phát triển Công nghiệp vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó Viện còn có vai trò quan trọng trong việc xây dựng hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau nhiều lần đổi tên, bổ sung chức năng nhiệm vụ cho phù hợp với từng thời kỳ, đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đổi mới, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Thanh Hoá có Quyết định số 1074/QĐ-UBTH ngày 22 tháng 6 năm 1997 thành lập Viện Quy hoạch Xây dựng Thanh Hoá.

Trong 15 năm đổi mới, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, sự phối hợp của các cấp các ngành, các doanh nghiệp,… Viện Quy hoạch Xây dựng Thanh Hoá luôn là đơn vị đi đầu, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong công tác nghiên cứu, thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, góp phần xây dựng cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các khu vực đô thị và dân cư nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh. Viện đã nhanh chóng xây dựng và khẳng định được vị thế của mình là một trong số ít các Viện chuyên ngành đầu đàn trong cả nước, có nhiều đóng góp thiết thực trong lý luận và thực tiễn ngành quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển KT-XH và công cuộc CNH-HĐH; là nhà tư vấn chuyên nghiệp, hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn xây dựng trong tỉnh, đủ tầm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh và luôn hoàn thành suất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với thành tích suất sắc đó, sau 15 năm đổi mới Viện đã vinh dự được Chủ tịch nước ghi nhận và trao tặng 3 Huân chương lao động vào các năm: năm 2001 hạng 3, năm 2006 hạng 2 và năm 2011 hạng 1; được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ Xây dựng và Công đoàn các cấp cho tập thể và cá nhân đạt thành tích suất sắc.

Xác định được vị thế và tầm quan trọng của Viện Quy hoạch Xây dựng trong giai đoạn Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá, ngày 5 tháng 9 năm 2011 được sự đồng ý của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có Quyết định số 2899/QĐ-UBND chuyển Viện Quy hoạch Xây dựng Thanh Hoá từ trực thuộc Sở Xây dựng sang trực thuộc UBND tỉnh. Đồng thời, ngày 23 tháng 7 năm 2012, UBND tỉnh có Quyết định số 2283/QĐ-UBND về việc đổi tên Viện Quy hoạch Xây dựng Thanh Hoá thành “VIỆN QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC THANH HOÁ” và quy định chức năng của Viện Quy hoạch – Kiến trúc với nội dung chủ yếu sau:

Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hoá là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hoá. Có chức năng: nghiên cứu, tham mưu, tư vấn cho UBND tỉnh định hướng chiến lược quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn, cơ chế chính sách và các giải pháp thực hiện; nghiên cứu, ứng dụng và thực hiện các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và phát triển đô thị nông thôn ...

Vinh dự và tự hào với vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác quy hoạch, kiến trúc và được trực tiếp tham mưu tư vấn cho lãnh đạo tỉnh, toàn thể cán bộ, viên chức Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hoá phát huy truyền thống nguyện phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

Xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quy hoạch, kiến trúc chuyên nghiệp: Thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ; giỏi về quan hệ giao tiếp, ứng xử, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành suất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ động nghiên cứu đề xuất và tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về định hướng chiến lược quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn; các cơ chế chính sách, giải pháp; nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc.

Nâng cao chất lượng nghiên cứu lập đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn và các loại hình quy hoạch khác, thực hiện tốt các chức năng tư vấn xây dựng, xây dựng Viện trở thành “Nhà tư vấn Thân thiện – Chuyên nghiệp – Đẳng cấp”.

Chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức. Xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh về mọi phương diện.

 Xác định đúng vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Viện trong thời kỳ mới. Toàn thể Ban Lãnh đạo Viện, BCH Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, cán bộ, viên chức Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hoá đồng tâm nhất trí phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn thử thách xây dựng thương hiệu của Viện ngày một hoàn thiện, phát triển vững mạnh và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá tỉnh nhà./.

     Ths.KTS.Lê Thế Thiệp

Viện trưởng Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa

 

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/