LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 2 NĂM 2016

 • 1/18/2016 4:27:39 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 2 NĂM 2016 (Từ ngày 18/1/2016 đến ngày 24/1/2016)

THỨ

NGÀY

BUỐI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ 2

18/1

- 8h00 Họp giao ban Lãnh đạo Viện(Ban LĐV+T/p TC-HC+T/p KH-TC)

- 9h00 Họp Sở Tài nguyên &MT tại Yên Định đánh giá sụt đất tại xã Yên Thọ

( Anh Quang PVT ).

 

- 13h30 Công tác huyện Nông Cống (Viện trưởng+ KHoạch)

Thứ 3

19/1

- 7h30 họp HĐKH về nhiệm vụ QHXD đô thị và điểm dân cư tập trung dọc đường Nghi Sơn – Sao Vàng; Nhiệm vụ lập đề án phát triển đô thị đạt 35% vào năm 2020 (HĐKH + TTQHKT1 chuẩn bị).

 

- 13h30 Công tác huyện Yên Đnh (Viện trưởng+ KHoạch)

Thứ 4

20/1

-  Công tác Hà Nội (Viện trưởng+ TC-HC)

- 8 h họp Sở xây dựng Phân khu số 1 đô thị Lam Sơn Sao Vàng (A.Quang + P.NCQH-KT)

 

-  Công tác Hà Nội (Viện trưởng+ TC-HC)

Thứ 5

21/1

 

 

 

 

Thứ 6

22/1

 

 

 

 

Thứ 7

23/1

 

 

 

 

C.Nhật 24/1

 

 

 

 

LƯU Ý NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG TUẦN:                

- Lập nhiệm vụ QH phát triển đô thị và điểm dân cư tập trung dọc đường Nghi Sơn – Sao Vàng (TTQH1).

- Lập nhiệm vụ đề án phát triển đô thị đạt 35% vào năm 2020 (TTQH1).

- Báo cáo Bộ Xây dựng về nhiệm vụ QHXD Vùng tỉnh Thanh Hóa (TTQH2 chuẩn bị).

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ QH của Thọ Xuân (P. NCQHKT).

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/