LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 NĂM 2016

 • 3/23/2016 3:02:40 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 6 NĂM 2016 ( Từ ngày 14/3/2016 đến ngày 20/3/2016)

THỨ

NGÀY

BUỐI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ 2

14/3

- 7h30 Họp tại Hội nghị 25B về công tác bầu cử (Ban LĐV đi dự)

- Tập huấn Hà Nội về “Đô thị hóa khu vực có nhiều thách thức” (Anh Tùng PVT đi dự)

 

- 13h30 Họp tại Hội nghị 25B về công tác bầu cử các cấp nhiệm kỳ 2016-2021(Anh Quang PVT đi dự)

- Tập huấn Hà Nội về “Đô thị hóa khu vực có nhiều thách thức” (Anh Tùng PVT đi dự)

Thứ 3

15/3

- Tập huấn Hà Nội về “Đô thị hóa khu vực có nhiều thách thức” (Anh Tùng PVT đi dự)

 

- Tập huấn Hà Nội về “Đô thị hóa khu vực có nhiều thách thức” (Anh Tùng PVT đi dự)

Thứ 4

16/3

- Phòng CN.TTCSDL chuẩn bị hồ sơ báo cáo Thường vụ huyện ủy huyện Thiệu Hóa về Quy hoạch Khu Công nghiệp(phòng CN.TTCSDL chuẩn bị 05 bộ Thuyết minh+Slice báo cáo gửi để huyện xem trước khi báo cáo Thường vụ)

- Đi tập huấn Hà Nội về “Đô thị hóa khu vực có nhiều thách thức” (Anh Tùng PVT đi dự)

- 14h00 Họp tại Sở Xây dựng về các dự án Trường Cao đẳng Y tế(Anh Quang PVT đi dự)

- Đi tập huấn Hà Nội về “Đô thị hóa khu vực có nhiều thách thức” (Anh Tùng PVT đi dự)

 

 

Thứ 5

17/3

- Tập huấn Hà Nội về “Đô thị hóa khu vực có nhiều thách thức” (Anh Tùng PVT đi dự)

- Tập huấn Hà Nội về “Đô thị hóa khu vực có nhiều thách thức” (Anh Tùng PVT đi dự)

 

Thứ 6

18/3

- 7h30 Báo cáo Thường vụ huyện ủy về Quy hoạch Khu Công nghiệp tại huyện Thiệu Hóa(Anh Văn+phòng CN.TTCSDL chuẩn bị)

- Tập huấn Hà Nội về “Đô thị hóa khu vực có nhiều thách thức” (Anh Tùng PVT đi dự)

- Tập huấn Hà Nội về “Đô thị hóa khu vực có nhiều thách thức” (Anh Tùng PVT đi dự)

 

 

Thứ 7

19/3

 

 

 

 

C.Nhật 20/3

 

 

 

 

LƯU Ý NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG TUẦN:

- Hoàn thiện Đề án phát triển Đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 đạt 35% Báo cáo Viện Trưởng(QHKT1 chuẩn bị)

- Hoàn thiện hồ sơ xin ý kiến nhân dân Quy hoạch dọc tuyến đường Nghi Sơn-Lam Sơn Sao Vàng(QHKT1 chuẩn bị)

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/