Hội nghị Học tập, Quán triệt và Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

 • 12/28/2020 7:58:28 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 25/12/2020, toàn thể Ban lãnh đạo - CBNV-NLĐ Viện QH-KT Thanh Hóa tham gia trực tuyến: Học tập, Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/