Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng, cải tạo và mở rộng thị trấn Thường Xuân

 • 7/26/2016 3:33:33 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In
Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng, cải tạo và mở rộng thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân đến năm 2025

- Quyết định số: 295/QĐ-UBND

- Đồ án quy hoạch đang được trưng bày tại Cung triển lãm Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa

- Hồ sơ lưu trữ tại phòng CNTT và CSDL Viện QH-KT.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/