Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa

 • 5/6/2022 2:40:44 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 4 tháng 5 năm 2022 UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định về việc bổ nhiệm ông Ngô Ngọc Thực, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa.

Số quyết định 1499/QĐ-UBND …

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/