Tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

 • 12/29/2017 10:48:03 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Các đơn vị trực thuộc Viện QH-KT tổ chức các hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Một số hình ảnh tại các Hội nghị:

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/