Công bố điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chung thị trấn Hậu Lộc đến năm 2035

 • 2/21/2020 2:44:50 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 20/02/2020 tại UBND huyện Hậu Lộc, Viện QH-KT Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Hậu Lộc tổ chức “Lễ công bố điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung thị trấn Hậu Lộc huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035”.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/