Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ - Hàm Rồng

 • 8/9/2016 3:38:24 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ - Hàm Rồng

- Quyết định số: 1528/QĐ-UBND

- Đồ án quy hoạch đang được trưng bày tại Cung triển lãm Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa

- Hồ sơ lưu trữ tại phòng CNTT và CSDL Viện QH-KT.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/