Quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc cảnh quan theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Hà Trung

 • 8/10/2016 8:59:16 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ban hành Quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc cảnh quan theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020

- Quyết định số: 4073/QĐ-UBND

- Đồ án quy hoạch đang được trưng bày tại Cung triển lãm Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa

- Hồ sơ lưu trữ tại phòng CNTT và CSDL Viện QH-KT.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/