Quy hoạch chi tiết Khu số 1 Đô thị Trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh

 • 8/10/2016 8:59:13 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu số 1 Đô thị Trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh

- Quyết định số: 136/2007/QĐ-UBND

- Đồ án quy hoạch đang được trưng bày tại Cung triển lãm Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa

- Hồ sơ lưu trữ tại phòng CNTT và CSDL Viện QH-KT.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/