Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

 • 8/10/2016 8:58:57 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- Quyết định số: 3914/QĐ-UBND

- Đồ án quy hoạch đang được trưng bày tại Cung triển lãm Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa

- Hồ sơ lưu trữ tại phòng CNTT và CSDL Viện QH-KT.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/