Lấy ý kiến về Tờ trình và dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

 • 11/3/2023 2:52:50 PM
 • Cập nhật bởi : Phạm Thị Ngọc
 • In
Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn nhằm nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về quy hoạch tại khu vực đô thị và nông thôn, trên cơ sở hợp nhất các quy định hiện hành tại Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị.

Để hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

1. Thời gian xin ý kiến 

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/10/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/12/2023
2. Địa điểm tiếp nhận ý kiến

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư tuananh.dap@gmail.com hoặc gửi bằng văn bản về Vụ Quy hoạch kiến trúc - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 25/12/2023.
3. Tài liệu đính kèm 

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm:

Dự thảo 2 luật QHĐTNT

Dự thảo tờ trình xin ý kiến 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/