Kiểm tra thực địa các khu Tái định cư cho đồng bào bị lũ lụt

 • 8/16/2019 2:37:19 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 15/8/2019, đoàn công tác Viện QH-KT cùng Sở Xây dựng, Sở  TNMT làm việc với LĐ huyện Quan Sơn và huyện Mường Lát tại thực địa về các khu Tái định cư cho đồng bào bị thiệt hại lũ lụt.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/