Hội nghị công bố điều chỉnh QHC xây dựng khu Kinh tế Nghi Sơn và QHC đô thị Tĩnh Gia

 • 8/30/2019 10:12:49 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 29/8/2019, Hội nghị công bố điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng khu Kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung đô thị Tĩnh Gia đến năm 2035.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/