Báo cáo Đề án di dân xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

 • 7/30/2019 11:33:48 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 29/7/2019 Viện QH-KT báo cáo UBND tỉnh đề án di dân xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/