Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chuyên môn công đoàn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

 • 1/16/2020 7:53:25 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 16/1/2020 Viện QH-KT Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, chuên môn công đoàn năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/