Hội nghị công bố và trao quyết định của lãnh đạo Viện về công tác cán bộ.

 • 8/29/2022 4:08:03 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In
Chiều ngày 29/08/2022 tại hội trường lớn Viện quy hoạch kiến trúc Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của lãnh đạo Viện về công tác cán bộ.

Chiều ngày 29/08/2022 tại hội trường lớn Viện quy hoạch kiến trúc Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của lãnh đạo Viện về công tác cán bộ. Đồng chí Phạm Xuân Na, viện trưởng Viện quy hoạch kiến trúc Thanh Hóa đã phát biểu và trao nhiệm vụ cho các đồng chí sau:

 • Bổ nhiệm lại ông Trần Ngọc Dũng giữ chức vụ phó giám đốc TTQH2;

 • Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Đồng giữ chức vụ phó giám đốc TTQH1;

 • Bổ nhiệm bà Hoàng Thu Hà giữ chức vụ phó giám đốc TTQH1;

 • Bổ nhiệm ông Phạm Vĩnh Dương giữ chức vụ phó giám đốc TTTVKT;

Đồng thời điều động một số cán bộ hiện nay đang công tác trong viện, tiếp nhận và nhận nhiệm vụ mới như sau

 • Điều động bà Nguyễn Thị Thu Trang đang là nhân viên tại TT-TVKT đến nhận công tác tại phòng KHTC;

 • Điều động bà Trần Thị Thanh Huyền đang là nhân viên tại phòng TC_HC đến nhận công tác tại TT-TVKT;

 • Điều động ông Nguyễn Trường Mạnh đang là nhân viên tại TT-QHKT 2 đến nhận công tác tại TT-QHKT 1;

 • Điều động ông Lê Tiến Thành đang là nhân viên tại TT-QHKT 2 đến nhận công tác tại TT-QHKT 1;

       

       Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí có tên trong quyết định, đồng chí Phạm Xuân Na đã nêu bật tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác cán bộ, đồng thời nhấn mạnh rằng những đồng chí được bổ nhiệm và điều động lần này đã được đánh giá cao quá trình công tác, nỗ lực phấn đấu của các đồng chí. Đồng chí quyền Viện trường hoàn toàn tin tưởng giao nhiệm vụ cho những nhân lực trẻ, hi vọng ở vị trí công tác mới các đồng chí luôn phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/