Đề tài Cơ sở Khoa học tổ chức Không gian - Kiến trúc - Cảnh quan thành phố Thanh Hóa

 • 9/20/2017 4:07:49 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

CÁC CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN THÀNH PHỐ THANH HÓA 

Cơ quan quản lý đề tài : Sở khoa học và công nghệ Thanh Hóa 
Cơ quan chủ trì đề tài  :   Viện quy hoạch xây dựng Thanh Hóa
Chủ nhiệm đề tài :         Thạc sĩ - Kiến trúc  sư  - Nguyễn Huy Văn 
Thực hiện chuyên đề  :   Thạc sĩ - Kiến trúc sư - Hoàng Phương

Hoàn thành, tháng 9 năm 2006

CHUYÊN ĐỀ 1
KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN CỦA CÁC NƯỚC CHÂU ÂU VÀ CHÂU Á

CHUYÊN ĐỀ 2
KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG VÀ TP HỒ CHÍ MINH

CHUYÊN ĐỀ 3
KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN THÀNH PHỐ THANH HÓA 

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/