Viện Quy hoạch kiến trúc Thanh Hóa tổ chức hội thảo “Ứng dụng GIS trong công tác lập quy hoạch”

 • 4/24/2023 9:25:40 AM
 • Cập nhật bởi : Phạm Thị Ngọc
 • In
Ngày 20-21/04/2023, Viện Quy hoạch Kiến trúc Thanh Hóa phối hợp cùng với Viện quy hoạch xây dựng Quảng Trị đã kết hợp tổ chức buổi Hội thảo “Ứng dụng GIS trong công tác lập quy hoạch” tại trụ sở Viện.

Hội thảo lần này đặc biệt nhấn mạnh phương pháp lập hồ sơ quy hoạch theo hệ thống GIS. Trong suốt 2 ngày Hội thảo là nội dung các căn cứ để áp dụng và các báo cáo phân tích, mô hình cơ sở dữ liệu quy hoạch và các ngành khác. Đoàn đại biểu đến từ Viện quy hoạch xây dựng Quảng Trị cũng có những bài tham luận rất giá trị.

CSDL quy hoạch là dữ liệu nền tảng để tích hợp các lớp dữ liệu chuyên ngành khác (giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường, nhà ở, thị trường bất động sản và các nhu cầu quản lý các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội khác trong đô thị…), phục vụ công tác quản lý đô thị và nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ, tiện ích cho đô thị.

Lớp dữ liệu nền địa lý được khai thác tại Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam và được cập nhật tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000 theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018.

Lớp dữ liệu quy hoạch xây dựng là lớp dữ liệu chuyên ngành được thiết lập trên cơ sở tích hợp các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được duyệt và phải được xử lý, chuẩn hóa về hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000, hệ độ cao quốc gia Việt Nam.

Các dữ liệu nền tảng phải được thường xuyên cập nhật thông tin trong quá trình khai thác vận hành.

Hội thảo Ứng dụng GIS trong công tác lập quy hoạch đã thu hút rất nhiều sự chú ý của các đơn vị đang thực hiện công tác lập đồ án Quy hoạch cả trong và ngoài Viện Quy hoạch – Kiến trúc, và được đánh giá là một trong những nội dung trọng điểm được quan tâm của ban lãnh đạo trong công tác nâng cao chất lượng lập đồ án.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/