Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 - Khu dân cư đô thị hóa và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị (khu số 10) thị xã Sầm Sơn

 • 8/26/2016 2:30:05 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 - Khu dân cư đô thị hóa và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị (khu số 10) thị xã Sầm Sơn

Ngày ban hành 08/08/2016
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2956_signed.pdf
 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/