Công bố quy hoạch: Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Bến Sung (ngày công bố 01/8/2021)

 • 8/24/2021 5:51:58 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

- Ngày 12/7/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 2520/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035

Quyết định số 2520/QĐ-UBND ...

- Quy mô diện tích

Gồm toàn bộ phạm vi Quy hoạch chung đã được duyệt tại Quyết định số 3610/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2015 và phần mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Sung theo Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Ranh giới như sau:

+ Phía Bắc giáp: xã Hải Long;

+ Phía Nam giáp: xã Xuân Thái, xã Xuân Phúc và xã Yên Thọ;

+ Phía Đông giáp: xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh và xã Vạn Thắng,
huyện Nông Cống;

+ Phía Tây giáp: xã Xuân Khang, xã Xuân Thái, xã Hải Long. 

- Quy mô dân số

+ Dân số hiện trạng năm 2021: Khoảng 12.385 người;

+ Dự báo quy mô dân số đến năm 2035 khoảng: 40.000 người

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/