Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu du lịch Lam Kinh

 • 8/25/2016 4:35:24 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In
Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu du lịch Lam Kinh - Quyết định số: 120/QĐ-UBND

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/