Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới thuộc khu đô thị Nam thành phố Thanh Hoá

 • 8/25/2016 4:35:18 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới thuộc khu đô thị Nam thành phố Thanh Hoá - Quyết định số: 4540/QĐ - UBND

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/