Phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 - Khu du lịch Thác Hiêu

 • 10/10/2018 4:25:05 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

1. Phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực lập quy hoạch:

1.1. Phạm vi ranh giới, diện tích:

Phạm vi, ranh giới nghiên cứu Quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch thác Hiêu, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước xác định thuộc khu vực bản Hiêu, bản Ấm, bản Lác và bản Khuyn xã Cổ Lũng có giới hạn như sau:

- Phía Bắc giáp: núi Phà Hé;

- Phía Đông: Lấy hết khu dân cư bản Khuyn;

- Phía Nam giáp: suối Nậm Khanh và núi Phà Háng;

- Phía Tây giáp: bản Lác;

Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 200,0 ha;

1.2. Tính chất, chức năng:

Là khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa, với các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, trên cơ sở khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên du lịch và liên kết với các điểm du lịch trên địa bàn huyện.

(Quyết định phê duyệt số 3471/QĐ-UBND ...)

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/