Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lập đồ án quy hoạch

 • 1/30/2015 9:06:01 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In
Năm 2014, Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa chú trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu lập đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn và các loại hình quy hoạch khác, thực hiện tốt các chức năng tư vấn xây dựng; phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu cho UBND tỉnh trong quá trình ra các chủ trương, lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư, tham vấn giới thiệu địa điểm xây dựng...

Trong năm, Viện Quy hoạch - Kiến trúc có 12 đồ án quy hoạch được duyệt, trong đó 11 đồ án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh. Một số đồ án điển hình như: Quy hoạch chung (QHC) đô thị Hải Ninh (Tĩnh Gia), QHC đô thị trung tâm vùng huyện Tĩnh Gia, QHC đô thị Lam Sơn Sao Vàng, điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa, quy hoạch chi tiết dự án khu Resort Sao Mai An Giang, QHC đô thị Cành Nàng (Bá Thước)... Có 3 đồ án được giao làm chủ đầu tư đã được tập trung nghiên cứu và đăng ký báo cáo bảo đảm  tiến độ, chất lượng: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị nam thành phố; điều chỉnh QHC hệ thống đô thị toàn tỉnh Thanh Hóa; thiết kế định hình các mẫu trạm y tế, công sở, hội trường văn hóa đa năng thuộc chương trình nông thôn mới... 
Cũng trong năm, viện đã thực hiện khảo sát đo vẽ địa hình cho 15 đồ án QHC, quy hoạch chi tiết phục vụ cho nghiên cứu các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư xây dựng, các công trình xây dựng; khảo sát đo vẽ địa hình và cắm mốc giới hạn phục vụ 5 dự án đầu tư và dự án hạ tầng kỹ thuật, tổng giá trị sản lượng thực hiện trong năm 2014 là 33,05 tỷ đồng, đạt 100%  kế hoạch.
Nguồn Báo Thanh Hóa 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/