TRUNG TÂM TƯ VẤN GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

 • 6/3/2016 10:45:08 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Nghiên cứu khoa học về xây dựng công trình

- Tư vấn quản lý dự án, lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ mời thầu, thẩm định giá các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;

- Giám sát kỹ thuật thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông ;

- Tư vấn chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng

- Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, tư vấn Quy hoạch, kiến trúc …

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/