Đại hội đoàn thanh niên TNCS Hồ Chí Minh Viện quy hoạch kiến trúc Thanh Hóa lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2027

 • 7/2/2024 3:58:27 PM
 • Cập nhật bởi : Phạm Thị Ngọc
 • In
Ngày 28/6/2024, Đại hội đoàn thanh niên TNCS Hồ Chí Minh Viện quy hoạch kiến trúc Thanh Hóa lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2027 đã tổ chức thành công tốt đẹp. Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Phó bí thư Đảng ủy, phó viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Thanh Hóa, đồng chí Ngô Ngọc Thực – Phó viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Thanh Hóa, đồng chí Trần Thị Thu Giang - Ủy viên BTV, Phó Chủ nhiệm UBKT Đoàn Khối, Cùng với 34 đoàn viên thanh niên thuộc chi đoàn Viện Quy hoạch Kiến trúc tham dự.

Đại hội Chi đoàn Viện QH-KT lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2027 là cơ quan lãnh đạo cao nhất đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Thông qua đại hội trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2022 -2024; mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024 - 2027; đồng thời bầu ra ban chấp hành mới cho nhiệm kì 2024-2027.

A. Tổng kết nhiệm kỳ 2022-2024

Trong nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Chi đoàn có những thuận lợi, khó khăn như sau:

* Thuận lợi:

- Hoạt động Chi đoàn luôn được sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, BLĐ Viện, sự chỉ đạo sát sao của BTV Đoàn khối các cơ quan tỉnh.

- BCH có sự đoàn kết nhất trí cao, việc tham mưu cho cấp ủy Đảng - Chính quyền luôn được chú trọng.

-  ĐVTN trong Chi đoàn có trình độ chuyên môn, có đạo đức, lối sống lành mạnh, luôn thể hiện tính xung kích, trách nhiệm, gương mẫu, có ý chí phấn đấu vươn lên, không ngừng nâng cao về trình độ chuyên môn, lý luận, đáp ứng nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại đơn vị.

* Khó khăn:

- Cán bộ đoàn đều là các cán bộ kiêm nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác đoàn của các đồng chí cán bộ đoàn còn nhiều hạn chế.

- ĐVTN có độ tuổi trên 28 tuổi chiếm số lượng lớn, đây là thời điểm lập gia đình, có con nhỏ, do đó thời gian dành cho các hoạt động là tương đối hạn chế.

- Công tác chuyên môn chiếm phần lớn thời gian nên chưa dành nhiều thời gian cho các hoạt động phong trào. Nhiệm kỳ 2022 - 2024, đầu năm năm 2022 do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tác động lớn đến việc tổ chức các hoạt động phong trào của chi đoàn.

Trong điều kiện đó, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp Cấp ủy, Đoàn khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, ĐVTN chi đoàn đã nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt được nhiều thành tích, góp phần quan trọng vào việc thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan Viện Quy hoạch - Kiến trúc, nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn trong tình hình mới.

Nhiệm kỳ qua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Chi đoàn Viện QH-KT đã đạt được những kết quả nổi bật và toàn diện, các mục tiêu nhiệm vụ và chỉ tiêu nghị quyết Đại hội IX đề ra đều cơ bản hoàn thành. Công tác tuyên truyền, giáo dục được tập trung chỉ đạo, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức chính trị, giáo dục truyền thống và ý thức pháp luật cho đoàn viên thanh niên. Thông qua các phong trào hành động cách mạng và các chương trình đồng hành với thanh niên, vai trò của thanh niên được phát huy tốt, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

B. Phương hướng nhiệm vụ 2024-2027

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên; Triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thiết thực và hiệu quả; Thường xuyên củng cố tổ chức, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đoàn, phát huy vai trò của Chi đoàn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, chức trách của cán bộ, đoàn viên; Góp phần  dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, có tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm;

Không ngừng đầy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ trong cơ quan;

Thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng cơ quan văn hóa, an toàn, làm chủ, với mục tiêu góp phần xây dựng Viện: “Tiếp tục xây dựng và giữ vững Viện là đơn vị nghiên cứu quy hoạch xây dựng hàng đầu trong cả nước, là đối tác tin cậy, hỗ trợ tốt nhất cho các Nhà đầu tư đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa”

Với khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa “Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển”.

Đại hội đã tín nhiệm, lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Chi Đoàn Viện QH – KT khóa X nhiệm kỳ 2024 - 2027 gồm 05 đồng chí.

       1. Đồng chí Trịnh Đức Nam – Bí thư

       2. Đồng chí Lê Thế Thành - ủy viên

       3. Đồng chí Phạm Phương Nam - ủy viên

       4. Đồng chí Lê Ngọc Tuấn - ủy viên

       5.Đồng chí Lê Thị Nga - ủy viên

Đội ngũ BCH nhiệm kỳ 2024-2027 luôn là nhân tố sáng, sẽ tận dụng triệt để các điểm mạnh đang có và khắc phục những điểm còn hạn chế nhằm tạo nên 1 tập thể đồng sức, đồng tâm, đồng lòng. Luôn luôn là tiến lên vững chắc trong công cuộc tiên phong, dẫn dắt phát triển các hoạt động kết nối thanh niên và là cánh tay đắc lực cho Đảng ủy Viện quy hoạch kiến trúc.

Thông qua đại hội BCH đã làm lễ trưởng thành đoàn cho các đồng chí:

       1. Nguyễn Văn Minh

       2. Trần Thị Thủy

       3. Ngô Văn Hùng

       4. Ngô Đức Dũng

       5. Lê Văn Minh

Đại hội lần thứ X của Chi Đoàn Viện Quy hoạch Kiến trúc Thanh Hóa đã thành công tốt đẹp. Đó là niềm vui, sự cỗ vũ lớn đối với toàn thể thế hệ trẻ trong cơ quan, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Viện QH-KT và Đoàn khối, cũng như sự giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo các phòng,ban, trung tâm các Đoàn thể cơ quan, cùng với sự cố gắng phấn đấu của mỗi đoàn viên thanh niên; chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/