Thông tin xin lấy ý kiến nhân dân đồ án Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng đô thị Luận Thành.

 • 8/17/2023 4:55:19 PM
 • Cập nhật bởi : Phạm Thị Ngọc
 • In
Ngày 16/8/2023, UBND huyện Thường Xuân đã phối hợp với Viện quy hoạch kiến trúc Thanh Hóa và UBND xã Luận Thành, đã tổ chức hội nghị xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và đại diện cộng đồng dân cư, phục vụ đồ án "Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng đô thị Luận Thành tại UBND xã Luận Thành, huyện Thường Xuân"

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 11667/UBND-CN ngày 11/8/2023; Công văn số 5484/SXD-QH ngày 15/8/2023 của Sở Xây dựng về hướng dẫn nội dung phiếu lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; Công văn số 4997/SXD-QH ngày 29/7/2023 của Sở Xây dựng về hồ sơ Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng đô thị Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045, trong đó đề nghị UBND huyện Thường Xuân tiến hành lấy ý kiến bổ sung của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô thị Luận Thành.

1. Nội dung xin ý kiến:

       a) Mục tiêu và định hướng phát triển toàn đô thị/khu chức năng.

       b) Phân khu chức năng và hệ thống các công trình hạ tầng xã hội, gồm: trung tâm chính trị - hành chính, dịch vụ, thương mại, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, công viên cây xanh, thể dục, thể thao…

       c) Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, gồm: giao thông, bãi đỗ xe; thoát nước và xử lý nước thải; cấp điện, chiếu sáng; cấp nước; thông tin liên lạc; …

       d) Các ý kiến khác

2. Thời gian công bố và xin ý kiến: đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có ý kiến tham gia bổ sung 01 lần trong thời gian 10 ngày từ ngày 17/8/2023 đến hết ngày 27/08/2023,

3.Hình thức lấy ý kiến: Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến bằng Văn bản; đối với cộng đồng dân cư bằng phiếu góp ý (gửi kèm) gửi về UBND xã Luận Thành.

Thông tin Hồ sơ quy hoạch;

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/