Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá

 • 8/25/2016 4:35:26 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In
Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá - Quyết định số: 4320/QĐ-UBND

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/