Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới trung tâm thành phố Thanh Hóa

 • 8/25/2016 4:35:21 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới trung tâm thành phố Thanh Hóa - Quyết định số:2379/QĐ-UBND

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/