Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng đô thị Hải Tiến đến năm 2030

 • 12/11/2020 4:27:39 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 5241/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng đô thị Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa đến năm 2030.

(Xem tiếp …)

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/