TRUNG TÂM TƯ VẤN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG

 • 11/19/2014 9:44:09 PM
 • Cập nhật bởi : Administrator
 • In

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

-  Lập đề cương nghiên cứu, chủ trì thực hiện hoặc tham gia thực hiện các đề tài NCKH có liên quan đến kiến trúc, quy hoạch xây dựng theo yêu cầu của lãnh đạo Viện;

- Nghiên cứu lập thiết kế điển hình các công trình trên địa bàn toàn tỉnh; Thiết kế các đồ án kiến trúc cho các công trình quan trọng của tỉnh theo nhiệm vụ UBND tỉnh giao; 

- Lập quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng ; Lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình giao thông ;

- Lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35 KV;

- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công các công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT; Thẩm tra tổng mức đầu tư, tổng dự toán theo yêu cầu của các chủ đầu tư.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/