TRUNG KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT VÀ THÍ NGHIỆM

 • 6/3/2016 10:45:05 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Nghiên cứu khoa học về địa chất, - Nghiên cứu khoa học về địa hình

địa hình

- Lập đề cương, phương án khảo sát địa chất xây dựng, khảo sát địa chất thủy văn;

- Khảo sát, đánh giá trữ lượng, chất lượng các loại mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh

- Khảo sát đánh giá địa chất công trình xây dựng;

- Đề xuất, tham gia nghiên cứu , ứng dụng các đề tài khoa học về điều tra tài nguyên và khảo sát xây dựng

- Điều tra, khảo sát nguồn nước phục vụ đô thị và các khu, cụm công nghiệp

-Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đất, vật liệu xây dựng phục vụ thiết kế, thi công và kiểm định chất lượng công trình.

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/