Viện Quy hoạch - Kiến trúc Xây dựng Nghệ An thăm và làm việc cùng Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa

 • 9/29/2017 10:48:24 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In
Ngày 29 tháng 9 năm 2017 đoàn Lãnh đạo và cán bộ Viện Quy hoạch - Kiến trúc Xây dựng Nghệ An ra thăm và làm việc cùng Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa, Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/