HỘI NGHỊ: Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm - BCH TW Đảng khóa XII

 • 8/29/2017 10:53:10 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 29/8/2017 Ban chấp hành Đảng ủy Viện QH-KT tổ chức Hội nghị Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm - BCH TW Đảng khóa XII, tham dự và quán triệt Nghị quyết có đồng chí Đinh Viết Ba Báo cáo viên cao cấp TW, nguyên phó trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối, cùng toàn thể CBVC NLĐ của Viện QH-KT Thanh Hóa tham dự hội nghị.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/