Công bố Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch ven biển tại xã Quảng Nham và Quảng Thạch, huyện Quảng Xương. tỉnh Thanh Hóa

 • 6/9/2020 9:06:06 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 8/5/2020 UBND huyện Quảng Xương và Công ty cổ phần ORG, tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch ven biển tại xã Quảng Nham và Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

 

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/