Báo cáo Quy hoạch vùng huyện Thiệu Hóa đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2070

 • 3/5/2020 2:20:09 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 3/3/2020 Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa báo cáo Quy hoạch vùng huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2070.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/