Đóng góp ý kiến cho Nhiệm vụ đồ án thiết kế A

 • 7/6/2018 9:41:50 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

- Ý kiến đóng góp trực tiếp qua trang Thông tin điện tử của Viện Quy hoạch- Kiến trúc Thanh Hóa: thanhhoacpi.vn/lien-he.

- Ý kiến đóng góp bằng văn bản xin gửi về: Số 747 Bà Triệu thành phố Thanh Hóa        Email: thanhhoacpi@gmail.com.

- Điện thoại: 0237.3858558                                          

- Cán bộ theo dõi dự án: Ông Nguyễn Văn A (SĐT: 09123456789)

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/