Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 15, thành phố Thanh Hoá

 • 8/9/2016 3:20:12 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 15, thành phố Thanh Hoá

- Quyết định số: 2503/QĐ-UBND

- Đồ án quy hoạch đang được trưng bày tại Cung triển lãm Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa

- Hồ sơ lưu trữ tại phòng CNTT và CSDL Viện QH-KT.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/