Quy hoạch chung xây dựng đô thị Thạch Quảng, huyện Thạch Thành đến năm 2025

 • 8/9/2016 3:33:54 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Thạch Quảng, huyện Thạch Thành đến năm 2025

- Quyết định số: 1615/QĐ-UBND

- Đồ án quy hoạch đang được trưng bày tại Cung triển lãm Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa

- Hồ sơ lưu trữ tại phòng CNTT và CSDL Viện QH-KT.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/