Viện QH-KT làm việc với các chuyên gia Nhật Bản về Quy hoạch chung KKT Nghi Sơn

 • 7/13/2016 4:02:28 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In
Ngày 13/7/2016, Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa làm việc cùng đoàn chuyên gia tư vấn Nhật Bản về Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn - tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/