Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Tân Trường, Khu kinh tế Nghi Sơn

 • 7/6/2016 2:22:31 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In
Ngày 4/7/2016 chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 2340/QĐ-UBND, Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Tân Trường, Khu kinh tế Nghi Sơn

Ngày ban hành 04/07/2016
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2340_signed.pdf

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/