VIỆN QH-KT THANH HÓA SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

 • 7/16/2019 4:05:01 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 16/7/2019, Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/