Viện QH-KT Thanh Hóa đi công tác thực địa tại Na Mèo huyện Quan Sơn, Thanh Hóa

 • 11/23/2020 3:25:04 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 19,20/11/2020, đoàn Viện QH-KT Thanh Hóa đi công tác thực địa tại Na Mèo huyện Quan Sơn, Thanh Hóa.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/