Viện QH-KT Thanh Hóa báo cáo QHV huyện Thiệu Hóa

 • 11/24/2020 2:46:23 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 23/11/2020 Viện QH-KT Thanh Hóa báo cáo Thẩm định tại Sở xây dựng Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2045

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/